Småttis (1.-4. klasse)

Dette er for deg som går 1.-4. klasse, og her er dramalek og utfoldelse i lek det viktigste. Kurset ender som regel opp i en mindre visning for familie og venner.

Junior (5.-7. klasse)

Dette er for deg som går 5.-7. klasse, og kurset tar tak i flere emner. Bl.a står improvisasjon/teatersport, grunnleggende skuespillerteknikk, filmprosjekter og små produksjoner/interne visninger på programmet.

Ungdom (8.-10. klasse)

For deg som går ungdomsskolen, 8.-10. klasse, vil du få en grundig innføring i både skuespillerteknikk, improvisasjon, tekstarbeid og produksjon av forestillinger. I produksjonssamenheng legges det mye ansvar på ungdommene som selv må stå for kostyme, scenografi, rekvisitt osv. Ungdomsgruppene jobber ofte mot revy.

Videregående (16-19 år)

For deg mellom 16-19 år har Frilynt Scene et videregående tilbud hvor arbeid igjennom produksjon er eneste mål. Videregåendegruppene jobber med alt fra musikal til tragedie, og det legges stor vekt på ungdommenes selvstendighet både igjennom arbeid med skuespillerfaget, men også med den praktiske produksjonssiden av forestillingene.

Om Frilynt Scene

Frilynt Norge tilbyr teaterskole for barn og ungdom i flere byer igjennom Frilynt Scene! Målet er at alle som vil spille teater skal få sjansen! Vi har tilbud til barn og ungdom i alderen 6 – 19 år! Alle som vil spille fotball kan det. Men ikke alle som vil spille teater får samme mulighet. Mange steder er det lange ventelister både i teaterforeninger og på kulturskolen. Det ønsker Frilynt Norge å gjøre noe med! Det er plass til ca. 300 barn og unge på våre 5 scener. Frilynt Scene starter gjerne opp på nye steder! Ta kontakt hvis du ønsker at vi starter der du bor!

Teaterskolene veksler mellom kurs med ulike temaer og små produksjoner/forestillinger og interne visninger. De eldste gruppene jobber mot større produksjoner. Det viktigste med teaterskolene er å skape en arena for lek, fantasi og kreativitet i et godt miljø.

Ungdommene i hver teaterskole får også muligheten til å være med i et styre for sin lokale enhet. Styrets funksjon er blant annet å påvirke programmet i teaterskolen, koordinere gruppa i produksjoner m.m. Noen får kanskje også mulighet til å delta i demokratiske prosesser i Frilynt Norge sentralt eller innen nordisk samarbeid. Dette ligger det masse læring i!

Deltageravgiften dekker skoleåret august/september til mai og inkluderer medlemskap i Frilynt Norge og ulykkesforsikring i Gjensidige – samt tilgang til alle kurs, leire og medlemsfordeler i Frilynt Norge.

Frilynt Scene har kurs følgende steder

Sandefjord

Drammen

Frilynt Norge, stiftet i 1965, er en landsomfattende organisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største på amatørteater og har mer enn 13.000 medlemmer i over 200 lokallag i 18 fylker. Frilynt er partipolitisk, religiøst og språklig nøytralt.